For børnefamilier

Til forældre i børnefamilier tilbyder jeg hjemmebesøg og pædagogisk rådgivning inden for specifikke områder som:

· Sprogtilegnelse

· Motorisk/sansemotorisk udvikling

· Social og følelsesmæssig udvikling

· Samspil

· Kost, søvn, miljø

Her kan jeg hjælpe jer med konkrete redskaber for at afhjælpe en problemstilling - ofte er det blot små ting der kan ændres i en situation for at bryde et mønster.

Måske har I som forældre blot brug for en snak om problemstillingen, måske er det nødvendigt for mig at iagttage barnet/samspillet.

Jeg tilbyder også temaaftner for forældregrupper

Priser:

Hjemmebesøg hos børnefamilie, fx for iagttagelse af samspil/problemstilling og rådgivning til forældre – varighed ca. 1,5 timer. Pris for barn tilknyttet dagplejer med kontrakt 900,- for andre 1200,-

Temaaften for forældre - Kontakt mig for pris.

Konsultation for småbørnsforældre – rådgivning om børns udvikling/konkrete problemstillinger. 1 time for et forældrepar pris 700,-

Telefonisk konsultation Pris 150,- pr ½ time

Alle priser er inklusiv moms. Der kan pålægges et beløb for kørsel.