Her får du pædagogisk rådgivning inden for alle generelle og specifikke områder som sprogtilegnelse, motorik/sansemotorisk udvikling, social og følelsesmæssig udvikling, samspil, kost, søvn og miljø.

Med baggrund i min uddannelser og special pædagogiske viden og erfaring kan du forvente en professionel rådgivning og sparring.