For private børnehaver og vuggestuer

Som institution, kan I fx bruge min specialpædagogiske erfaring til at få defineret en problemstilling i forhold til et barn eller en børnegruppe. Jeg kan vejlede jer i konkrete handleplaner og følge op på disse. 

I praksis foregår det på den måde at jeg kommer ud og ser barnet eller børnegruppen og vi derefter snakker om hvor det er hensigtsmæssigt at sætte ind med tiltag eller en anden tilgang.

I kan bruge mig til forældreforedrag om forskellige emner.

Prisen afhænger af hvilket forløb der er behov for. Kontakt mig for at høre nærmere.

I kan altid få et uforpligtende besøg af mig i jeres børnehave eller vuggestue.