Det tilbyder jeg dig

Jeg tilbyder pædagogisk og psykologisk sparring til dig som er privat dagplejer, til private børnehave, vuggestuer og til forældre i børnefamilier. Jeg tilbyder private børnehaver og vuggestuer hjælp til afdækning af problemstillinger, udarbejdelse og opfølgning af handleplaner på konkrete forløb.

Pædagogisk faglig sparring – det vil sige at jeg kommer I jeres dagpleje, institution, hjem, med udgangspunkt i og respekt for at du/I kender jeres børn bedst og at vi ud fra det, kan finde det optimale læringsmiljø for det enkelte barn.

Kommunen vil stadig stå for det lovpligtige tilsyn.

Med baggrund i min specialpædagogiske viden og erfaring kan du forvente en professionel rådgivning og sparring.

Du kan forvente at jeg kan rådgive dig inden for børns almene udvikling, ligesom du kan forvente at jeg kan rådgive og guide dig, når et barn ikke udvikler sig aldersvarende.

Jeg kan iagttage, sparre og komme med konkrete handlingsforslag ved konkrete problemstillinger, støtte og rådgive ved forældresamarbejde, samspil mellem børnene, mellem dig og børnene og ved behov også forældre og børn imellem.

Tavshedspligt

Jeg gør opmærksom på at jeg er underlagt tavshedspligt i henhold til straffelovens §152.

Ligeledes har jeg underretningspligt i henhold til servicelovens §153 og §154.

dagplejekonsulent, pædagogisk konsulent, pædagogisk sparring, pædagogisk rådgivning, småbørnsforældre, børnefamilie, børneforældre, Familiekonsulent, psykologisk rådgivning, foredrag, børns udvikling, støttepædagog i privat institution.

Konsulenten

Mai-Britt Ellebæk Jensen 39 år, Pædagogisk-psykologisk Konsulent

 

Uddannet pædagog 2002. Jeg har fra 2000 til 2014 arbejdet med børn og unge med særlige behov (bl.a. særlige - sociale, følelsmæssige, sproglige, motoriske, udviklingsspecifikke behov). Har arbejdet med børn og unge anbragt på hhv. opholdssted og døgninstitution. Siden 2007 har jeg arbejdet med børn i alderen 2-7 år i en specialgruppe i en børnehave. Pt. arbejder jeg sideløbende i en småbørnsgruppe (2,9 år - 3,5 år) i en børnehave.

Certificeret i NeuroAffektiv Udviklingspsykologi i 2016. Neuroaffektiv udvikling og interventioner med børn og familier. Certificering med videoanalyse og generel analyse ud fra de neuroaffektive kompasser. Afdækning af problemstillinger og interventionsmuligheder. 

 

Jeg har diplommodul i børns sprogtilegnelse fra 2010 samt diverse forskellige kurser i sprog, neuroaffektiv udviklingspsykologi, Theraplay, premature børn, sensitive børn og voksne, anerkendende pædagogik, inklusion, børn og it, børn og medier, music and sounds, førstehjælp mm.

Via arbejdet med børn og unge med særlige behov, har jeg erhvervet mig stor viden og erfaring for den tidlige udvikling (0-3 år), hvor den allervigtigste udvikling finder sted - og hvor evt. skader og mangler opstår, hvis de ikke opdages og ændres på i tide.

Jeg har en stor viden om børns udvikling generelt som specifikt. l 2012 var jeg med til at starte en ny vuggestue op og fik der et indblik i arbejdet med de helt små – praktisk som pædagogisk.

Jeg har en stor viden om hjernens udvikling, sprogudvikling, motorisk/sansemotoriskudvikling og særligt sensitive børn.

Derudover har jeg viden om og erfaring med, hvor stor betydning faktorer som social trivsel, kost, søvn, miljø og trivsel har for barnets udvikling.

Jeg har praktisk kendskab og erfaring med at arbejde med Marte Meo og neuroaffektiv udviklingspsykologi. Jeg arbejder ud fra en anerkendende tilgang, med udgangspunkt i barnets faktiske udviklingsniveau. 

Privat er jeg mor til tre børn i alderen 5, 9 og 11 år.