Pædagogisk og udviklingpsykologisk sparring og kurser.

pædagogisk konsulent, småbørnskonsulent, pædagogisk rådgivning, pædagogisk sparring, psykologisk rådgivning, Familiekonsulent,

Pædagogisk rådgivning på små og store ting

 

Til dig som er selvstændig dagplejer som ønsker at være i konstant udvikling og sørge for at dine børn har mulighed for det samme - vælg mig som din faste dagplejekonsulent. Du får kontinuerlig pædagogisk  og udviklingspsykologisk sparring - og en ekstra sikkerhed for børnenes trivsel, via et ekstra par øjene på dine dagplejebørn.

 

Til forældre i børnefamilier som ønsker konkrete redskaber i dagligdagen med børn.

 

Til børnehaver og vuggestuer, der ønsker faglig kompetent sparring omkring inklusionsforløb, beskrivelser, vurderinger og handleplaner. Måske savner I nye vinkler på den gode praksis I allerede har?

Læs mere her

Konsulenten

Om Mai-Britt W. L. Ellebæk

41 år og mor til Markus på 11 år, Niklas på 9 år og Emma Sofie på 5 år.

Pædagog med stor specialpædagogisk erfaring og efteruddannelse i "NeuroAffektiv Udviklingspsykologi med børn og familier".

Min mission:

Pædagogisk sparring og rådgivning til private dagplejere.

En nemmere hverdag for børnefamilier.