dagplejekonsulent.dk

Et tilbud til private dagplejere, småbørnsforældre og private institutioner!

Her får du, som er privat dagplejer, forældre eller privat institutionspersonale, pædagogisk rådgivning inden for specifikke områder som sprogtilegnelse, motorisk og sansemotorisk udvikling, social og følelsesmæssig udvikling.

pædagogisk konsulent, småbørnskonsulent, pædagogisk rådgivning, pædagogisk sparring.

Pædagogisk rådgivning på små og store ting

 

Til dig som er selvstændig dagplejer For dig som ønsker at være i konstant udvikling og vil sørge for at dine børn har mulighed for det samme - vælg mig som din faste dagplejekonsulent. Du får kontinuerlig pædagogisk sparring - og en ekstra sikkerhed for børnenes trivsel, via et ekstra par øjene på dine dagplejebørn.

 

Til forældre i småbørnsfamilier som ønsker konkrete redskaber i dagligdagen med børn.

 

Til private børnehaver og vuggestuer, der ønsker en handleplan på et bestemt barn, beskrivelser, et forløb eller lignende.

Læs mere her

dagplejekonsulenten

Om Mai-Britt Ellebæk Jensen

38 år og mor til Markus på 8 år, Niklas på 5 år og Emma Sofie på 2 år.

Pædagog med stor social- og specialpædagogisk erfaring.

Min mission:

Pædagogisk sparring og rådgivning til private dagplejere og institutioner.

En nemmere hverdag for småbørnsfamilier.